FAnn pomáhá

FAnn parfumerie se téměř od počátku svého vzniku angažují v celé řadě charitativních projektů ve prospěch dětí – ať už jde o spolupráci s nadací Naše dítě, o mnohaleté projekty s Českým výborem pro UNICEF, s nadací Modrý hroch, i o řadu dalších pomocí konkrétním osobám.

FAnn dětem

Chceme samozřejmě pomáhat i dál, takže založení nadačního fondu FAnn dětem je logickým vyústěním těchto aktivit. Smyslem naší nadace je cíleně pomáhat těm nejpotřebnějším – tedy dětem, protože v dětech je budoucnost nás všech. Ne všechny děti, které vstupují do života, mají stejnou startovací čáru. Chceme se proto zaměřit na projekty prenatální (předporodní) diagnostiky, na zlepšení životních podmínek dětí s fyzickým či psychickým postižením, ať už v rodinách či v ústavech, na pomoc dětem v dětských domovech i stacionářích a na usnadnění jejich vstupu do samostatného života. Do startu získal nadační fond FAnn dětem rovný 1 000 000 Kč, který věnovali manželé Kokolusovi, majitelé a zakladatelé FAnn parfumerií. O využití finančních prostředků fondu a také o tom, jak můžete přispět nadačnímu fondu FAnn dětem plnit jeho poslání i vy, vás budeme průběžně informovat. Na smysluplné využití všech prostředků, které se nám podaří získat, budou dohlížet ti nejpovolanější – špičkoví lékaři Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA a MUDr. Radmila Gálová, zkušený ekonom a člen NERV Prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., oblíbená herečka Alena Antalová (mimochodem zasloužila maminka čtyř ratolestí), vydavatelka Luxury Guide Ing. Milena Žampová a za FAnn parfumerie RNDr. Anna Kokolusová. Ti všichni vloží do nadace svůj čas a své nemalé znalosti bez nároku na odměnu.

Doprava zdarma

Při nákupu nad 700 Kč