OP LZZ

Komplexní vzdělávání pracovníků jako jedna z podmínek zvýšení kvalifikace a udržení konkurenceschopnosti, registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.0093

Popis projektu

Předmětem prodeje jsou především značkové kosmetické produkty. Tento sortiment klade vysoký důraz na práci se zákazníkem, zvládání krizových situací při reklamacích, obchodní dovednosti a znalost sortimentu jak u prodavaček, tak vedoucích prodejen. Proto je nutné pracovníky průběžně vzdělávat a školit v potřebných dovednostech. Kvalita sortimentu a vyšší cena zároveň vyžadují i vyšší kvalitu a znalosti každého z prodejců. Firma si drží své postavení na trhu jako jediný český subjekt v dané oblasti, bez úvěrů nebo jiných provozních investic. K udržení si tohoto postavení a získání nových zákazníků je nutné disponovat kvalitními pracovníky na všech pozicích a pobočkách. Zdokonalování znalostí pracovníků a získávání nových dovedností je jednou z podmínek konkurenceschopnosti a udržení si tržních pozic. Jelikož firma zaměstnává ženy po mateřské dovolené, je nutné začlenit je do pracovních kolektivů, obnovit a zdokonalit je ve znalostech a praktických dovednostech v oblasti prodeje. Řešení tohoto problému bylo součástí projektu. Pro prohloubení a získání základních znalostí a dovedností bylo potřebné v rámci firmy připravit interní lektory, kteří budou zajišťovat interní vzdělávání pracovníků po skončení projektu.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu bylo připravit a realizovat projekt celkového systematického vzdělávání pracovníků firmy. Kvalita pracovníků firmy na všech pozicích a ve všech funkcích je jednou z hlavních podmínek udržení postavení firmy na trhu a získání nových zákazníků. Firma považuje rozvoj a vzdělávání zaměstnanců za jeden z nejdůležitějších nástrojů na zvyšování konkurenceschopnosti a kvality služeb spojených s prodejem. Hlavním cílem je zaměřit se především na komunikaci se zákazníky a uspokojení jejich potřeb a požadavků jako základu vyplývajícího z charakteru činnosti firmy. Je nutné zlepšovat průběžně komunikační schopnosti pracovníků, seznámit je s psychologií práce se zákazníkem, naučit je zvládat krizové situace se zákazníkem.

Cílové skupiny

 • Specifické skupiny zaměstnanců nad 50 let
 • Zaměstnanci
 • Specifické skupiny zaměstnanců mladí do 25 let

Průběh

Projekt probíhal po dobu 15 měsíců.
Během projektu došlo k proškolení 99 osob v následujících kurzech:

 • jazykové kurzy
 • komunikace a práce se zákazníkem
 • řízení pracovních kolektivů a manažerské dovednosti
 • příprava interních lektorů

Výsledky

Poprvé v historii firmy je připravena vzdělávací koncepce zahrnující všechny pracovníky firmy. Inovativnost je dále v:

 • inovaci a zlepšení vnitrofiremních procesů v oblasti prodeje a řízení pracovních kolektivů
 • rozšíření dosavadního vzdělávání o nové aktivity
 • zaměření vzdělávání na ženy po mateřské dovolené
 • nově zavádí pravidelné hodnocení kvality vzdělávacích služeb
 • příprava interních lektorů je novým prvkem vzdělávání a zárukou udržitelnosti projektu

Situace na trhu a charakter činnosti firmy budou po ukončení projektu vyžadovat další investice do přípravy pracovníků, rozvoje kvalifikační úrovně a kompetencí. Po skončení projektu bude projekt pokračovat rozvojem plánu vzdělávání zaměstnanců v souladu s aktuálními potřebami společnosti. Tyto aktivity budou hrazeny z vlastních zdrojů společnosti podle možností a podmínek se firma zapojí do dalšího programu spolufinancovaného z veřejných prostředků. Zárukou udržitelnosti je příprava interních lektorů v rámci projektu, kteří budou rozvíjet potřebné vzdělávací aktivity po ukončení projektu.

Mezinárodní spolupráce

Existence relevantního trhu v ČR a EU týkající se poskytovaného plnění, účast subjektů EU na trhu - nabízené zboží a související služby mají v ČR a EU relevantní trh. Kosmetika a kosmetické výrobky jsou nabízeny na všech trzích EU.

Doprava zdarma

Při nákupu nad 700 Kč